Astroloji

Güneş sistemimizin oluşumundan itibaren varolan ve tüm galaksi içerisinde güçlü bir etki alanına sahip olduğunu sandığımız kozmik enerji akımı, astroloji.

Ülkemizde düşük seviyelerde seyreden, bilgi aktarımlarının genellemelere bağlı olarak tek tip bir bakış açısıyla değerlendirildiği bir olgu. Oysaki, mikro ve makro düzeydeki tüm oluşumların, yaşam enerji akışını kendi içlerinde dengede tutan ve belli bir düzen içerisinde kontrolünü sağlayan yönetici enerji.

Astroloji, karmaşık bir yapı olarak algılansa da, kendi içerisinde kurulu sistematik bir düzene sahiptir. Nedensellik zincirinin bütününü oluşturan halkalar bu düzen içerisinde tamamlanır ve uyumlu bir şekilde aktivitesine devam eder.

Geçmişten bugüne insan canlısının gökyüzüne olan merakı ve ilgisi artarak devam etmiştir ve bu sayede bilimsel araştırmalar hız kaybetmeden devam etmektedir. Günümüzde, Maya uygarlığı olarak bilinen ancak varoluşlarından yokoluşlarına kadarki süreç içerisinde, sırlarla dolu bu kozmik canlılar, güneş sistemimizdeki enerji hareketlerinin neden sonuç ilişkisine dayanan bir etki alanı içinde olduğunu ve gezegenimizin de oluşturdukları bu güçlü etki alanı içerisinde önemli bir konuma sahip olduğunu keşfettiler. Astrolojinin varlığını ortaya çıkarttıktan sonra, önemli bulgular elde ettiler, örneğin ayın çekim gücü etkisinin gezegenimiz için bir denge unsuru olduğunu ve canlı organizmaların psikolojik değişiklik gösterdiği durumlarda ne denli etkin rol oynadığını anladılar. Ayrıca sistem içerisinde komşu gezegenlerin de katkı paylarını da gözardı etmeksizin, bir orkestra şefi kıvamında bütünlük içerisinde görevlerini yerine getirdiklerini söyleyebiliriz. Astroloji, içinde boyutsal derinlik ve felsefe barındırır, aynı zamanda yaşamsal döngü içerisindeki farklı enerjilerin değerlerini, anlamlarını algılamakta ve ifade etmekte kullanılan yabancı bir etkendir. Gezegenimizde yaşayan tüm canlı oluşumların bir nedensellik haritası bulunmaktadır, içeriklerinde konumlarına göre değişkenlik vardır ve birbirleriyle benzerlik taşımazlar. Bir canlı oluşumun yapısındaki değerleri ortaya çıkartmak ve genel analizini yapabilmek için, doğduğu andan itibaren oluşan astrolojik yaşam haritasındaki gezegenlerin konumları, evlere göre dağılımı ve pozisyonlarına göre kendi aralarında oluşturdukları açıların değerlendirilmesinin yapılması gerekir.

Astrolojinin en belirgin özelliği sonradan yaşanacak olası olumlu ya da olumsuz gelişmelerin önceden habercisi olup önlem alınmasını sağlayan uyarıcı bir etkiye sahip olmasıdır. Varlık gösterdiği alanın çapının geniş kapsamlı olduğunu söyleyebiliriz, bu da döngüsel akışın içinde ve dışında yer alan tüm enerji hareketlerinin bir nedensellik bütünlüğü içerisinde kontrol edildiğini göstermektedir, güneş sistemimizdeki tüm gezegenlerin ayrı anlam ve misyonlara sahip olduklarını düşünebiliriz, oluşumun doğum haritası içeriğinde gezegenler farklı pozisyonlarda değişkenlik gösterir, ve bu şekilde görevini yerine getirmiş olurlar. Astroloji matematik sanatını kullanma becerisine sahip olmayı gerektirir, bu nedenle içeriğinde denklemlere dayalı bir sistem vardır, ayrıca detaylı, ince hesaplamalar yapılır ve böylelikle sonuca ulaşılmış olunur.

Astroloji, karmaşık bir yapı olarak algılansa da, kendi içerisinde kurulu sistematik bir düzene sahiptir. Nedensellik zincirinin bütününü oluşturan halkalar bu düzen içerisinde tamamlanır ve uyumlu bir şekilde aktivitesine devam eder.

Günümüzde astronomi oldukça önemli bir bilim alanıdır, ancak astroloji, gökbilimciler tarafından halen bilimsel bir olgu olarak tanımlanmamaktadır, oysaki geçmişten günümüze kadarki geçen süreç, gezegenimizde yaşanan fenomenlerin, astrolojik verilerle değerlendirilip bir kanıta dayandığını göstermektedir. Bu bilgiler ışığında, elimizdeki verilerle yola çıktığımız zaman, 3000 yıl öncesine gidip, kullanmış oldukları teknolojilerin kaynağıyla ilgili, bugün bile eksik bilgilere sahip olduğumuz bazı uygarlıkların da astrolojiyi kullandıklarını ve bu sayede yaşam süreçleri içerisinde önemli yararlar sağladıklarını biliyoruz. Asırlardır, insan canlısının meraklı araştırmaları, keşifleri, gezegenimiz adına reform niteliğindeki önemli buluşları gerçekleştirmelerini sağlamıştır. Tüm bu gelişmeler sırasında, yüksek kollektif bilinç etkisi de kanıksanmayacak bir gerçeklik taşımaktadır, Çağlar boyunca dünyamızdaki değişimlerin belki de bu sayede ivme kazandığını ve günümüze kadar etkisini sürdürdüğünü düşünebiliriz. Kozmik evren, içinde olağanüstü sırlar barındırır, gizemli duruşu insanoğlunu nesilden nesile sürüklemiş ve karşı konulması mümkün olmayan bir çekim gücüyle, daimi ilgi odağı olmayı başarmıştır. Astroloji, sadece yaşadığımız güneş sistemi içerisinde potansiyel varlığını gösteren bir olgu mu? Yoksa sandığımızdan çok daha geniş bir alanda etkisini gösteren ve başka boyutlardaki sistemlerin içerisinde varolduğumuzu sandığımız üst düzey yaşam enerjilerinin de kendilerine göre farklı açılarda kullandıkları yüksek bir mekanizma mı? Bunu henüz bilemiyoruz, ancak bildiğimiz tek gerçek, insan canlısının bilinç düzeyi yükseldikçe boyut atlayacak ve kimbilir, belki de keşfedilmeyi bekleyen daha nice enerji oluşumlarının varlıklarını ispat edecek buluşlara imzasını atacak.